1ilaç

TRAVATAN Oftalmik Solüsyon

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Travoprost 0.004 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2.5 ml'lik plastik drop-tainer şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Hasta göz(ler)e günde bir defa akşamları bir damla damlatılmasıdır. Daha sık kullanmak ilacın intraoküler basıncı düşürme etkisini azaltabileceğinden dozaj günde bir kereyi geçmemelidir. İntraoküler basıncın düşürülmesi ilacın alınmasından 2 saat sonra başlar ve 12 saat sonra azami etkiye ulaşılır.

 

 

Endikasyonları:

Açık-açılı glokom veya oküler hipertansiyonu olan hastalarda artmış intraoküler basıncın düşürülmesinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Travoprost, benzalkonyum klorür ve bu ürün içinde yer alan maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Melanositler içindeki melanozomların sayısını artırarak iriste bulunan kahverengi pigmentasyon miktarını artırarak göz renginin değişmesine sebep olabilir. Melanositler üzerindeki uzun vadeli etkileri ve bundan doğacak sonuçlar bilinmemektedir. Göz kapağı derisinin koyulaşması rapor edilmiştir. Uygulandığı gözdeki kirpiklerde değişime sebep olabilir (kirpik uzunluğunun, kalınlığının, pigmentasyonunun ve/veya kirpik sayısının artması gibi). Sadece bir gözde tedavi gören hastalarda, tedavi gören gözün iris, periorbital ve/veya göz kapağı dokusu ve kirpiklerinde kahverengi pigmentasyon artışı görülebilir. Ayrıca gözler arasında kirpiklerin uzunluk, kalınlık ve/veya sayısında farklılıklar da görülebilir. Pigmentasyon ve kirpik büyümesindeki bu değişiklikler kalıcı olabilir. Aktif intraoküler inflamasyonu (iritis/üveit) olan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Prostaglandin F2alfa analoglarıyla tedavi sırasında maküler ödem ve sistoid maküler ödem vakaları rapor edilmiştir. Bu raporlar esas olarak afakik hastalarda, yırtık lens kapsülü bulunan psödoafakik hastalarda veya maküler ödem açısından risk faktörleri taşıyan hastalarda gerçekleşmiştir. Renal yada hepatik yetmezliği olan hastalarda yapılmış yeterli çalışma olmadığından bu hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Hastalar solüsyonun uygulanmasından önce kontakt lenslerini çıkarmalıdırlar. Lensler uygulanmadan en az 15 dakika sonra geri takılabilirler. Hamileliğin seyrini etkileyebilir bu nedenden dolayı hamile kadınlarda veya hamile kalmak isteyen kadınlarda kullanılmamalıdır. Emziren annelere verilirken dikkatli olunmalıdır. Çocuklardaki güvenlik ve etkinliği kanıtlanmamıştır.

 

Yan Etkileri:

Hastaların %40’ında oküler hiperemi rapor edilmiştir. Hastaların %1-2’sinde konjunktival hiperemi nedeniyle ilacın kullanımı kesilmiştir. Oküler etkiler: Hastaların %5-7’sinde görme keskinliğinde azalma, gözde rahatsızlık, yabancı cisim hissi, ağrı ve kaşıntı, %1-4’ünde bulanık görme, blefarit, katarakt, konjunktivit, kuru göz, göz hastalıkları, kızarıklık, iriste renk değişikliği, keratit, göz kapağı kenarında kabuklanma, fotofobi, subkonjunktival kanama ve yaşarma rapor edilmiştir. Sistemik etkiler: Hastaların %3’ünde en sık rastlanan yan etkiler, soğuk/nezle sendromu, baş ağrısı, miyalji, faranjit ve rinittir. Ayrıca yapılan çalışmalarda %1-5 arasında kazara yaralanma, anjina pektoris, anksiyete, bradikardi, göğüs ağrısı, depresyon, dispepsi, gastrointestinal rahatsızlık, hipotansiyon, hipertansiyon, üriner inkontinans, prostat rahatsızlığı ve idrar yollarında infeksiyon yan etki olarak bildirilmiştir.