1ilaç

TOBREX Oftalmik Solüsyon

ALCON 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Aminoglikozidler > Tobramisin

 

 

Etken Madde(ler):

Tobramisin 3 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik şişe

 

Kullanım Şekli:

Hafif ve orta şiddetteki olgularda, hasta göz/gözlere her dört saatte bir veya iki damla damlatılır. Ciddi enfeksiyonlarda hasta göz/gözlere saat başı, iyileşme sağlanıncaya kadar ikişer damla uygulanmalıdır. İyileşmeden sonra doz azaltılarak kesilmelidir.

 

 

Endikasyonları:

Tobramisin geniş bir spektrumda Gram-negatif ve Gram-pozitif oftalmik patojenlere etkili, suda eriyen aminoglikozid bir antibiyotiktir. Stafilokoklar (S. aureus ve S. epidermidis -koagülaz pozitif ve negatifler dahil ve penisiline dirençli suşlar dahil-), Streptokoklar (Grup A beta-hemolitik suşlar, bazı non-hemolitik suşlar ve bazı Streptococcus pneumonia suşları), Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Klabsiella mirabilis (indol-negatif) ve indol-pozitif Proteus suşları, Haemophilus influenzae ve H. aegyptius, Moraxella lacunata ve Acinobacter calcoaceticus (Herelea vaginacola) ve bazı Neisseria türlerinin etken olduğu göz ve ilintili (adneksial) dokulardaki eksternal enfeksiyonların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tobramisin ve müstahzarların içerdiği diğer maddelerden birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Tobramisinle yapılan tedavi sırasında klinik yanıt dikkatle izlenmelidir. Bazı olgularda topikal uygulanan aminoglikozidlere karşı aşırı duyarlılık oluşabilmektedir. Bu tür bir reaksiyonun oluşması halinde, tobramisin uygulaması kesilmelidir. Diğer antibiyotik müstahzarlarında olduğu gibi tobramisin müstahzarlarının uzun süreli kullanımı da mantarlar gibi tedaviye duyarlı olmayan mikroorganizmaların aşırı üremesiyle sonuçlanabilir. Süperenfeksiyon oluşması halinde uygun bir tedavi hemen başlatılmalıdır. Ancak oftalmik pomadların korneal yara iyileşmesini geciktirebileceği daima hatırlanmalıdır. Değişik tür deney hayvanlarında insan sistemik dozunun otuz katına kadar dozlarla yapılan araştırmalar tobramisinin üreme ve fetüs üzerinde herhangi bir zarara neden olmadığını göstermiştir. Ancak gebe kadınlarda yapılmış yeterli sayıda ve iyi kontrollü çalışma yoktur. Hayvan yanıtları, insan yanıtları için daima belirleyici olamayacağından, bu ilaç, gebelere kesin gerekiyorsa uygulanmalıdır. Tobramisin kullanımıyla anne sütü emen bebeklerde ortaya çıkabilecek yan etkiler nedeniyle, annenin sağlığı yönünden önemi göz önüne alınarak, ilacın mı yoksa emzirmenin mi kesilmesi gerektiği iyice tartılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Oftalmik olarak uygulanan tobramisinin en sık görülen yan etkisi göz kapaklarında gözde sulanma, göz kapağında kaşınma, ve şişme, konjunktival eritem gibi lokal oküler toksisite ve aşırı duyarlılık reaksiyonlarıdır.

 

İlaç Etkileşimleri:

Topikal uygulanan tobramisinle birlikte sistemik aminoglikozid uygulanması halinde total serum aminoglikozid konsantrasyonlarının izlenmesi önerilir.