1ilaç

PROVISC Oftalmoşirürjik Solüsyon

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum hiyalüronat 10 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

0.4 ml, 0.55 ml'lik hazır enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Katarakt cerrahisi ve intraoküler lens implantasyonu; yeterli miktarda ön kamara yavaşça ve dikkatlice yerleştirilebilmesi için bir iğne veya kanüle gerek vardır. Bu enjeksiyon kristalin lensin çıkarılmasından önce veya sonra yapılabilir. Ayrıca cerrahi aletlerin ve yerleştirilecek lensin üzeri de kaplanabilir. Ameliyat sırasında, cerrahi manipülasyon esnasında kaybolan viskoelastik materyalin yerine ilave enjekte edilebilir.

 

 

Endikasyonları:

İntraoküler lens yerleştirilmesinde, intrakapsüler ve ekstrakapsüler lens çıkartılmasında, glokom cerrahisinde, kaza ile oluşan travmalarda uygulanan korneal greft cerrahisinde, retinanın ayrılması ve vitreal replasman uygulamalarında kullanılır.

 

Uyarılar:

Gözün anterior veya posterior segmentlerine fazla miktarda uygulanması intraoküler basıncı arttırabilir. Göze aşırı miktarda uygulanmamalıdır. Afakili diyabetik hastaların posterior segment işlemlerinde, çok fazla miktarda kullanmaktan kaçınılmalıdır. İntraoküler basınç dikkatle izlenmelidir. Şiddetli bir artma gözlenirse uygun tedavi uygulanmalıdır. Biyolojik maddelerin enjeksiyonları ile ilgili immunolojik, allerjik ve diğer potansiyel risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Çok nadir göze uygulandıktan sonra hafif opaklaştığı, az miktarda çöktüğü bildirilmiştir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde, bulanık veya çöken madde irrigasyon ve/veya aspirasyon ile ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazı vakalarda, postoperatif intraoküler basıncın geçici olarak yükseldiği rapor edilmiştir.