1ilaç

FLUORESCITE %10 IV Ampul

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Fluoressin sodyum 10 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik 12 i.v. ampul, 5 ml'lik 1 i.v. ampul içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Gerekli tecrübesi olan kliniklerde kullanılmalıdır. Ekstravazasyondan sakınmak için gerekli önlemleri aldıktan sonra ampul içeriğini antekübital vene hızla enjekte edin. İğneyi batırın ve hastanın kanını şırnganın ortasına kadar çekin böylece küçük bir hava kabarcığı tüpteki kanı fluoressinden ayıracaktır. Aydınlık odada, iğnenin uçundaki deriyi gözleyerek kanı yavaşça vene geri enjekte edin. Eğer iğne ekstravazate olmuşsa hastanın kanı cilt altında toplanacak ve şişme olacaktır, bu durumda enjeksiyon hiç fluoressin enjekte edilmeden durdurulmalıdır. Ekstravazasyon olmadığından emin olunduğunda, odanın ışıkları söndürülür ve fluoressin enjeksiyonu tamamlanır. Retina ve koroidal damarda lüminesans 9-14 saniyede ortaya çıkar ve standart izleme aletiyle gözlenebilir. Eğer muhtemel bir allerji şüphesi varsa i.v. uygulamadan önce, intradermal olarak 0.05 ml enjekte edilir ve enjeksiyonu takiben 30-60 dak içinde ortaya çıkmasını sağlayacak bir intradermal cilt testi yapılır. Çocuklar için doz vücut ağırlığının her 4.5 kg'ı başına 35 mg olarak hesaplanır. Venlerine zor ulaşılan hastalarda, anjiyogramın erken dönemlerinin gerekmediği sistoid moleküler ödem gibi olgularda, 1 g Fluorescite oral olarak uygulanır. Boyanın göz dibinde belirmesi için genellikle 10-15 dk. gereklidir.

 

 

Endikasyonları:

Kornea üzerindeki patolojik lezyonların, göz fundusunun ve iris vaskülaritesinin diagnostik fluoressein anjiyografi ve anjiyoskopisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Preparatın bileşenlerinden herhangi birine aşırı duyarlılık gösterenlerde kontrendikedir.

 

Yan Etkileri:

Bulantı ve baş ağrısı, Gl distres, senkop, kusma, hipotansiyon ve hipersensitivitenin diğer belirtileri meydana gelir. Kalp krizi, basilar arter iskemisi, ciddi şok konvülziyonlar, enjeksiyon bölgesinde tromboflebit ve nadir olarak ölüm vakaları rapor edilmiştir. Enjeksiyon bölgesinde solüsyonun ekstravazasyonu, bölgede yoğun ağrıya ve enjeksiyon yapılan kolda ağır ağrıya sebep olur. Genel ürtiker ve kaşıntı, bronkospazm ve anaflaksi rapor edilmiştir. Enjeksiyondan sonra acı bir tad oluşabilir.