1ilaç

DISCOVISC Oftalmoşirürjik Solüsyon

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Sodyum hiyalüronat 17 mg/ml, Sodyum kondrotin sülfat 40 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

1 ml'lik hazır enjektör içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Standart aseptik teknik kullanılarak ön kamaraya dikkatle enjekte edilmelidir. Kamaraya kristalin lensin çıkarılması öncesi ya da sonrası enjekte edilebilir. Lensin çıkarılması öncesi az bir miktar uygulanması ek endotel korunması sağlayacaktır. Solüsyonun bu sıradaki az bir miktar uygulanması önemlidir, bu şekilde korneal endotelin yüzeyindeki DisCoVisc tabakası, katarakt ekstraksiyonu cerrahisi sırasındaki cerrahi aletlere bağlı gelişebilecek olası hasara karşı koruma sağlayabilir. Ayrıca cerrahi aletlerin uçları ve/veya implantasyon öncesi göz içi lensin etrafında bir tabaka oluşturmak için de kullanılabilir. Ön segment cerrahisi sırasında kamarayı tam olarak korumak veya cerrahi işlem sırasında kaybolan hacmi tamamlamak için ek DisCoVisc enjeksiyonu yapılabilir. Cerrahi işlemin sonunda DisCoVisc'in, pratik olarak tamamen yıkama ve steril yıkama solüsyonu ile aspirasyonu ile, gözlerden tamamen çıkarılması önerilmektedir.

 

 

Endikasyonları:

İntraoküler lens yerleştirilmesinde, intrakapsüler ve ekstrakapsüler lens çıkartılmasında, glokom cerrahisinde, kaza ile oluşan travmalarda uygulanan korneal greft cerrahisinde, retinanın ayrılması ve vitreal replasman uygulamalarında kullanılır.

 

Uyarılar:

Gözün anterior veya posterior segmentlerine fazla miktarda uygulanması intraoküler basıncı arttırabilir. Göze aşırı miktarda uygulanmamalıdır. Afakili diyabetik hastaların posterior segment işlemlerinde, çok fazla miktarda kullanmaktan kaçınılmalıdır. İntraoküler basınç dikkatle izlenmelidir. Şiddetli bir artma gözlenirse uygun tedavi uygulanmalıdır. Biyolojik maddelerin enjeksiyonları ile ilgili immunolojik, allerjik ve diğer potansiyel risklere karşı dikkatli olunmalıdır. Çok nadir göze uygulandıktan sonra hafif opaklaştığı, az miktarda çöktüğü bildirilmiştir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığı takdirde, bulanık veya çöken madde irrigasyon ve/veya aspirasyon ile ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Bazı vakalarda, postoperatif intraoküler basıncın geçici olarak yükseldiği rapor edilmiştir.