1ilaç

ALERGOFTAL Göz Damlası

ALCON 

 

 

Etken Madde(ler):

Antazolin fosfat 5 mg/ml, Nafazolin HCl 0.25 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

10 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

2-3 saatte bir 1-2 damla damlatılır.

 

 

Endikasyonları:

Gözde alerjik kökenli, hafif tahriş, kızarıklık ve konjesyonun geçici septomik giderilmesinde kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Formülündeki maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılık durumları ile dar açılı glokomda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Monoamin oksidaz inhibitörü alan hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. Hipertansiflerde, hiperglisemisi olanlarda, hipertiroidizmde, kardiyovasküler hastalığı olanlarda dikkatle uygulanmalıdır. Gebelerde ve emzirenlerde ancak doktor önerisi ile uygulanabilir. Çocuklarda kullanımına ilişkin henüz yeterli veri bulunmamaktadır. Eğer eş zamanlı olarak iki farklı göz damlası uygulanacaksa, her iki damlatma arasında 5 dakika beklenmesi uygun olur.

 

Yan Etkileri:

Ender olmakla birlikte, pupil dilatasyonu, artmış göz içi basıncı ve absorbsiyona bağlı, bazı sistemik etkiler rapor edilmiştir.