1ilaç

TİOFEN Flakon  

 ADİLNA

 

 

Etken Madde(ler):

Tiamfenikol 750 mg

 

Piyasa Şekilleri:

1 flakon ve 5 ml'lik çözücü içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 1.5-3 g, çocuklarda ise 20-30 mg/kg'dır. Enjeksiyonlar i.m veya i.v yolla uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

S. Typhi'nin neden olduğu akut enfeksiyonlar ve Salmonella türleri, Haemophilus influenzae, Diplococcus pneunoniae, Rickettsiae, Lyphogranuloma, psittacosis, bacteremia kaynaklı çeşitli gram negatif enfeksiyonlar: Sistit, sistopiyelit, piyelonefrit, prostatit, orşiepidimit, gonokoklardan ileri gelen üretritler, spesifik olmayan bakteriyel üretritler vb., kolestit, kolanjit, anjiyokolit, tifik, kolesistit, anterit, gastroanteritler, gıda zehirlenmesi, yaz ishali vb. endikedir. Diğer antibiyotiklere rezistans kazanmış uygun mikroorganizmalara karşı ve solunum yolları ve boğaz enfeksiyonlarında terapötik ajan olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tiamfenikole aşırı duyarlı kişilerde kontrendikedir. İnfluenza, soğuk algınlıklarının ve boğaz enfeksiyonlarının önlenmesinde profilaktik ajan olarak, hematopoietik bozukluklarda ve anüride kullanılmaz.

 

Uyarılar:

Laktasyon sırasında uygulanan tedavide anne sütü alan bebeklerde oluşturabileceği toksik etkiden dolayı dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde güvenle kullanılabileceğine ait kanıt yoktur.

 

Yan Etkileri:

Reversibl kan bozuklukları; anemi, nadiren lökopeni, trombositopeni ve granülositopeni görülebilir. Nadiren bulantı, kusma, glossitis, stomatitis, diyare ve enterokolit görülebilir. Ateş, maküler ve vesiküler döküntü, ürtiker gibi hipersensitivite reaksiyonları da görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Kemik iliği fonksiyonunu bozabilecek ilaçlar sülfonilüre, penisilin, tetrasiklin, metotraksat, hidantoin ve kumarin türevi ilaçlarla birlikte kullanılmamalıdır. Parasetamol, tiamfenikolün inaktivasyonunu yavaşlatır.