1ilaç

SİKLOMİD Göz Damlası

 ADİLNA

 

 

Etken Madde(ler):

Siklopentolat HCl 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Göz muayenelerinde 5 dakika arayla 1-2 damla damlatılıp 1 saat sonra muayene gerçekleştirilir. Derin pigment iritiste günde 3-5x1-2 damla uygulanır.

 

 

Endikasyonları:

Refraksiyon ölçülmesinden önce siklopleji ve midriyazis oluşturulmasında, ameliyatlardan sonra, göz içi muayenelerinde ve katarakt ameliyatlarından önce dilatasyon sağlanmasında, göz enfeksiyonlarında (iridosiklit, keratit, koroidit) ve göz ameliyatlarından sonra iritisi önlemek için koruyucu olarak kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları:

Dar açılı glakomlarda ve preparatın içerdiği maddelerden herhangi birine aşırı duyarlılığı olduğu bilinen vakalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Özellikle de çocuklarda sistemik emilime bağlı olarak santral sinir sisteminde aşırı uyarılmaya neden olabilir. Yaşlı hastalarda dikkatle uygulanmalı, uygulamadan önce tonometik incelemeler yapılmalıdır. Sistemik absorbsiyonu azaltmak amacıyla damlatmadan hemen sonra nazolakrimal kanala basınç uygulanmalıdır. Hamilelikte özellikle ilk 3 ayda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri:

İntraoküler basıncı arttırabilir. Ayrıca damlatma sırasında yanma hissi ortaya çıkabilir. Uzun süreli ve sık aralıklarla kullanılması halinde sistemik muskarinik etkisine bağlı olarak psikotik reaksiyonlara veya davranışsal bozukluklara yol açabilmektedir. Bu reaksiyonlar damlatmadan yaklaşık 30-45 dakika sonra ortaya çıkmakta ataksi, huzursuzluk, anlamsız konuşma, hareketsiz duramama, halüsinasyonlar, zaman ve yere düz oryantasyon, insanları tanıyamama, amnezi ve taşikardi olarak tanımlanabilirler.

 

İlaç Etkileşimleri:

Siklopentolatın fenilefrin oftalmik solüsyonu ile birlikte kullanılması bazı vakalarda hipertansif krize neden olabilmektedir.