1ilaç

MİKODERM Solüsyon

Adeka 

 

Etken Madde(ler):

Tolnaftat 1 %

 

Piyasa Şekilleri:

20 ml'lik şişelerde.

 

Kullanım Şekli:

Günde birkaç kez hasta bölgeye uygulanır. Tedavi süresi 2-4 haftadır.

 

 

Endikasyonları:

Kılsız düz derilerde ve parmak aralarındaki Tinea manum'un ve ayak tabanı ile ayak parmakları arasındaki Tinea pedis'in lokal tedavisi için kullanılır.

 

Uyarılar:

Tedavi sırasında eğer deri lezyonları daha ciddi bir durum alırsa, mikroorganizmanın türü araştırılmalı ve bu süre içinde tedavi durduruImaIıdır. Göze ve mukoz dokuya temastan kaçınılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Deri reaksiyonları olarak, irritasyon, pruritus ve kontakt dermatit gözlenebilir.