1ilaç

UNIVASC Film Tablet

Adeka 

 

Etken Madde(ler):

Moeksipril HCl

 

Piyasa Şekilleri:

15 mg: 20 film tablet, 7.5 mg: 20 film tablet içeren blister ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli:

Özellikle tuz ve/veya sıvı bozuklukları, kalp yetmezliği veya şiddetli ya da böbrek hastalığına bağlı hipertansiyonu olan hastalarda en düşük birim dozu olan 3.75 mg ile (sabahları) başlanmalıdır. Hasta ilk dozun uygulanmasını takiben ve ayrıca dozun artırılması sırasında kan basıncının kontrolsüz ve aşırı düşüşünü engellemek amacı ile en az 2 saat tıbbi gözlem altında olmalıdır. Şiddetli hipertansiyonu olan hastalarda (malignant hipertansiyon) tedavi hastanede stabilize edilmelidir. Normalde başlangıç dozu sabahları 7.5 mg'dır. Bu doz ile kan basıncı normal düzeyine getirilemez ise doz günde 15 mg'a çıkarılabilir. Genelde idame dozu 7.5 mg/gün veya 15 mg/ gündür. Günde 30 mg olan maksimum doz aşılmamalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Esansiyel hipertansiyon tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Moeksiprile karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda ve daha önce ACE inhibitörü tedavisine bağlı olarak oluşmuş anjiyoödem hikayesi olan hastalarda, hamilelerde ve emziren annelerde kontrendikedir.

 

Uyarılar:

ACE inhibitörü kullanan hastalarda ekstremiteleri, yüzü, dudakları, mukoz membranları, dili, glottisi veya larinksi etkileyen anjiyoödeme rastlandığı bildirilmiştir. Anjiyoödem oluşmuş ise tedaviye ara verilmeli ve uygun bir tedaviye hemen başlanmalıdır. Moeksipril semptomatik hipotansiyona neden olabilir. Hacim ve/veya tuz kaybı tedaviye başlamadan önce ortadan kaldırılmalıdır. Hastalık renal fonksiyon yetmezliği ile gelişmekte isekollojen vasküler hastalıkları olan hastalarda lökosit sayımları kontrol edilmelidir. Hamilelerde ve emziren annelerde kullanılmamalıdır. Moeksipril hipotansiyona neden olduğundan reaksiyon yeteneğinde azalmaya neden olur. Alkol alımı bu etkiyi artırabilir. Moeksipril alan hastaların yaklaşık %2.6'sında hiperkalemi oluştuğu görülmüştür. Karaciğer ve barsak duvarındaki esterazlar tarafından aktif bileşiği olan moeksiprilata metabolize olduğundan, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda değişmeden kalmış moeksipril'in plazma düzeyinde artış olabilir.

 

Yan Etkileri:

En sıklıkla bildirilen istenmiyen etkiler başağrısı, öksürük, baş dönmesi yüzde kızarma, döküntü ve halsizliktir. Nadiren bildirilen advers etkiler: Semptomatik hipotansiyon, postural hipotansiyon veya senkop, göğüs ağrısı, anjina miyokardiyal enfarktüs, palpitasyon, ritim bozuklukları, serebrovasküler problemler ve kızarıklıklar; serum kreatinin düzeylerinde yükselme; gastrointestinal etkiler arasında karın ağrısı, dispepsi, kabızlık, mide bulantısı, kusma, diyare, gıda rejimi/vücut ağırlığı değişimi, ağız kuruluğu , pankreatit ve hepatit; üst solunum yolu enfeksiyonu, farenjit, sinüzit/rinit, bronkospazm, dispne; renal yetmezlik; ürtiker ile kendini gösteren hipersensitivite, döküntü, kaşıntı, fotosensitivite; dalgınlık, uyku rejimi bozuklukları, sinirlilik, ruh hali değişiklikleri, anksiyete; anjiyoödem, tat alma bozuklukları, tinnitus, terleme, grip benzeri tablo, kırıklık, artralji ve miyaljidir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer ACE inhibitörleri ile diüretik tedavisi uygulandığında, kan basıncında aşırı düşüşler olur. Tiyazid diüretiklerine bağlı potasyum kaybını azaltabilir. Spironolakton, triamteren, amilorid ve diğer potasyum tutucu diüretikler veya potasyum suplemanlarının ACE inhibitörleri ile kullanıldıklarında hiperkalemi riskini artırdıkları gösterilmiştir. Lityum tedavisi sırasında ACE inhibitörü alan hastalarda serum lityum düzeyinin arttığı, lityum toksisitesi semptomlarının görüldüğü bildirilmiştir.