1ilaç

ULTRAMEX Ampul

Adeka 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Analjezikler > Tramadol

Önemli:

Bu ürün YEŞİL REÇETE ile verilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Tramadol HCl 50 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

2 ml'lik 5 ampul

 

 

Kullanım Şekli:

Yetişkinler ve 12 yaşından büyükler: 100 mg'lık ampul (yavaşça enjekte edilir veya infüzyon çözeltisinde dilüe edilerek) i.v., i.m. veya s.c. verilir. Bir defada uygulanan doz 2 mg/kg'ı geçmemelidir. Genel olarak günlük doz 400 mg'ı geçmemelidir. Böbrek ve karaciğer fonksiyon bozukluklarında doz ayarlaması yapmak gerekebilir. 75 yaş üzeri hastalarda günlük doz 300 mg'ı geçmemelidir. Gerektiğinden daha uzun süre kullanılmamalıdır. Uzun süreli tedavilerde, bağımlılık yapma olasılığı gözardı edilmemelidir.

 

 

Endikasyonları:

Orta veya şiddetli ağrıların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

İlacın içindeki herhangi bir maddeye veya opioidlere karşı bilinen duyarlığı olan hastalardakullanılmamalıdır. Geçmişte veya halen opioid alışkanlığı ya da bağımlılığı olan hastalarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Yüksek dozlarda solunum depresyonu yapabileceğinden riskli hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Ciddi ve fatal olabilen anaflaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Epilepsi hikayesi olan veya epilepsi riski olan hastalarda ancak zorunlu bir endikasyon var ise kullanılmalıdır. Konvülsiyon eşiğini düşüren selektif seratonin re-uptake inhibitörleri ve trisiklik antidepresan kullanan hastalarda dikkatli olunmalıdır. Minör ağrıların tedavisi için kullanılmamalıdır. Birlikte alkollü içecekler alınmamalıdır. Hastanın reaksiyon kabiliyetini etkileyerek araba ve makina kullanmasını zayıflatabilir. Hamilelikte ve emzirme döneminde yarar/risk oranı gözönüne alınarak kullanılmalıdır. Tolerans ve çekilme semptomları görülebilir. İlacın bağımlılık yapma potansiyeli mevcuttur.

 

Yan Etkileri:

Halüsinasyon ve konfüzyon görülebilir. Mide bulantısı, kusma , ishal, kabızlık ve ağız kuruluğu gibi gastrointestinal sisteme ait şikayetler görülebilir. Ender vakalardakardiyovasküler sistem üzerine etkisi olduğu (çarpıntı, postural hipotansiyon veya kardivasküler kolaps gibi) görülmüş ve az sayıdaki hastada konvülsiyonlar gözlemlenmiştir. En sık görülen SSS yan etkileri sersemlik, başağrısı ve sedasyondur. Prürit, kurdeşen, kaşıntı, döküntü ve ürtiker gibi cilt lezyonları görülebilir. Bronkospazm ve mevcut astmanın şiddetlenmesi gibi allerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

SSS'ni etkileyen diğer ilaçlarla (trankilizanlar, hipnotikler vb.) birarada alındığında sedatif etki artabilir. MAO inhibitörü alan hastalarda kullanılmamalıdır. Ayrıca alkol, hipnotikler, santral etkili analjezikler, opiodlar veya psikotropik ilaçlarla kullanılması önerilmez.