1ilaç

COLDSAL Tablet

Adeka 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Asetilsalisilik Asit

 

 

Etken Madde(ler):

Asetilsalisilik asit 250 mg, Asetaminofen (Parasetamol) 200 mg, Kafein 50 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 tablet
20 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

7-10 yaş arası çocuklar: Günde 1/2 tabletten, günde maksimum 3 tablete kadar. 10-14 yaş arası çocuklar: Günde 1/2-1 tabletten, günde maksimum 3 tablette kadar. 14 yaşın üstü adolesan ve yetişkinler: Günde 1-2 tabletten, günde  maksimum 6 tablete kadar kullanılabilir. Ağrılı durumlarda 10 günden fazla süreyle ve ateşli durumlarda 3 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır. Alkol alan kişilerde hepatotoksisite riski nedeniyle günlük alınan parasetamol dozunun 2 gramı aşmaması gerekir. Tablet bir bardak su ile alınmalıdır.

 

 

Endikasyonları:

Baş ağrısı, diş ağrısı ya da dismenore gibi, hafif ve orta derecede seyreden ağrılar; romatizma; inflamasyon; ateş ve soğuk algınlıklarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Salisilatlar, parasetamol ya da ilacın diğer bileşenlerine karşı aşırı duyarlılığı olan ya da kanama bozukluğu (örn.hemofili) bulunan hastalar ile, aktif gastrik ya da duodenal ülserli vakalarda; hamileliğin son üç aylık döneminde; reye sendromu riski nedeniyle, su çiçeği ya da influenza enfeksiyonu olan adelosanlarda ya da çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar:

Glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliği; astım, alerjik rinit ve nasal polipler; kronik ya da tekrarlayan gastrik /duodenal hastalıklar; nonsteroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı duyarlılık; hepatik disfonksiyon (örn. kronik alkol kullanımından dolayı, hepatit); renal fonksiyon yetersizliği; Gilbert sendromunda sadece doktor tavsiyesi ile kullanılmalıdır. Ağrılarda 10 günden fazla veya ateşlenmelerde 3 günden fazla süreyle kullanılmamalıdır. Hamileliğin ilk ve ikinci üç aylık dönemlerinde dikkatle kullanılmalıdır; üçüncü üç aylık dönemde ise kontrendikedir. Yüksek miktar ve uzun süre kafein alınması, hamile kadınlarda spontan düşük ya da prematüre doğuma götürebilir. Paresetamol ve salisilatlar anne sütüne geçer. Kafein de anne sütüne geçer ve bebeğin durum ya da davranışlarını etkileyebilir. Eğer, laktasyon sırasında düzenli ve yüksek doz asetil salisik asit tedavisi gerekiyorsa, emzirme bırakılmalıdır.

 

Yan Etkileri:

Asetil salisilik asit, ciddi gastrointestinal kanamaya kadar götürebilen, epigastrik sıkıntı, bulantı, kusma, gastroduodenal ülserler ve erozif gastritlere neden olabilir. Demir eksikliği anemisi asetil salisik asit içeren ürünler uzun süre kullanıldığında gastrointestinal kanamanın bir sonucu olarak oluşabilir. Sık olmamakla birlikte, alerjik reaksiyonlar (bronkokonstriksiyon, deri reaksiyonları) oluşabilir. Parasetamol, nadiren deri kızarıklıkları, daha nadiren ekzantemle görülen deri reaksiyonları, çok nadir vakalarda ise, lökopeni ya da allerjik trombosit eksikliğine (trombositopeni) neden olabilir. Agranülositoz ve pansitopeni parasetamol ile ilgili olarak, bazı izole vakalarda tanımlanmıştır. Nadir vakalarda parasetamolü takiben aşırı duyarlılık reaksiyonları (Quincke ödemi, dispne, terleme, bulantı, kan basıncında düşme, şok dahil) tanımlanmıştır. Bronşiyal astım ya da alerji hikayesi olan predispoze hastalarda, bornkospazm oluşabilir. Kafein bir santral sinir sistemi uyarıcısıdır ve aşırı aktiflik, uykusuzluk, titreme, dispeptik semptomlar ve taşikardiye neden olabilir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Asetilsalisilik asit, antikoagülanların etkisini, diğer NSAİ ilaçlarla veya kortikosteroidlerle birlikte kullanıldığında arttırabilir ve gastrointestinal yan etkilerin riski çoğalabilir. Hipoglisemik ajanların etkisi ve metotreksat toksisitesi asetil salisilik asit ile beraber kullanımda artabilir. Spironalaktonun natriüretik etkisini azaltabilir ve ürikozürik ajanların etkisini inhibe edebilir. Rifampisin yanında antiepileptikler ve bazı hipnotikler gibi, enzim indüksiyonunu uyaran ilaçlarla birlikte alındığında, karaciğer hasarına neden olabilir. Alkolün kötüye kullanımı da aynı sonuca götürür. Propantelinde görüldüğü gibi, gastrik boşalmanın yavaşladığı durumlarda parasetamolün absorpsiyon hızı azalabilir ve bunun sonucu olarak, etkisinde gecikme oluşur. Gastrik boşalmanın hızlandırılması (örn. metaklopramid kullanımı sonrası) absorbsiyon oranında artışa neden olur. Kloramfenikol ile kombinasyon kloramfenikolün yarı ömrünü uzatır, toksisite riskini artırır. Parasetamol ve zidovudinin birlikte kullanımları, nötropeni eğilimini artırır. Kafein, bazı ilaçların (örn. barbitüratlar, antihistaminikler) sedatif etkisini antagonize eder. Ayrıca, diğer ilaçların neden olduğu taşikardiyi artırabilir. Oral kontraseptifler, simetidin ve disülfiram karaciğerde kafein metabolizmasını düşürürken, barbitüratlar ve sigara içimi artırır. Kafein, teofilin atılımını azaltır. Kinolon grubu antibiyotikler, kafein eliminasyonunu geciktirir.