1ilaç

ERYTHROCIN Film Tablet

 Abfar 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Makrolidler > Eritromisin

 

 

Etken Madde(ler):

Eritromisin stearat 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

16 film tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz erişkinlerde 4x250-500 mg ve çocuklarda 4 eşit dozda uygulanan 30-50 mg/kg'dır. Gerektiğinde günlük doz 4 g'a kadar yükseltilebilir.

 

 

Endikasyonları:

Üst solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan; -Streptococcus pyogenes (grup A hemolytic streptococci) -Streptococcus pneumoniae -Haemophilus influenzae (eritromisin sulfamidlerle birlikte kullanıldığında bu mikroorganizmaya daha etkilidir.) Şiddetli alt solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan Streptococcus pyogenes (grup A beta hemolytic streptococci). Streptococcus pneumoniae, Solunum yolları enfeksiyonlarına neden olan Mycoplasma pneumoniae, Boğmacaya neden olan Bordepella pertussis, (bazı klinik çalışmalar; eritromisinin boğmacaya karşı profilaktif olarak kullanılabileceğini önermektedir). Eritromisin, farenksin yumuşak doku kısmını enfekte eden mikroorganizmaların enfeksiyon yapma özelliklerini yok eder. Difteriye neden olan Corynebacterium diphtheriae’nin (toksinlerine karşı da etkilidir) taşıyıcı üzerine yerleşmesini önler ve yerleşmiş olan mikroorganizmaları kurutur. Erythrasma (bulaşıcı deri enfeksiyonları) neden olan Corynebacterium minitissimum’a karşı, Amipli dizanteriye neden olan Entamoeba histolytica’lara karşı oral yoldan kullanılır. Listeria enfeksiyonlarına neden olan Listeria monocytogenes’lere karşı, Şiddetli deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarına neden olan Streptococcus pyogenes ve Staphylococcus aureus’a karşı (tedavi sırasında Staphylococci rezistans gösterebilir). Sifilisin ilk evresine neden olan Treponema pallidum’a karşı penisiline alerjik hastalarda alternatif olarak eritromisin kullanılır. Sifilisin ilk evresi eritromisinle tedavi edilirken spinal sıvı tedaviden önce incelenmeli ve tedaviden sonra da inceleme sürdürülmelidir. Eritromisin aynı zamanda Chlamydia trachomatis’lerin neden olduğu aşağıdaki enfeksiyonların tedavisinde de kullanılır. Gebelik sırasında Chlamydia trachomatis’in neden olduğu idrar yolları enfeksiyonları; komplikasyonsuz üretral, endoservikal veya rektal enfeksiyonların (tetrasiklinlerin kontrendike olduğu ya da tolere edilmediği durumlarda) tedavisinde; Legionella pneumophila’ların neden olduğu lejyoner hastalığının tedavisinde; Eritromisin, penisilin G, V’lerin alternatifi olarak streptokokal faranjitin önlenmesi ve romatik ateşlere karşı koruyucu olarak tercihen kullanılır. Diş çekimi ve üst solunum yollarına cerrahi girişimler sırasında, endokard iltihabından kongenital ve romatik ya da diğer kalp kapakçığı hastalıklarından korumak için penisiline alerjik hastalarda alternatif olarak eritromisin kullanılması önerilmektedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Eritromisin, bu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığı olan hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Eritromisin kullanan hastalarda birkaç defa sarılık ile veya sarılıksız karaciğer fonksiyon bozuklukları bildirilmiştir.

 

Yan Etkileri:

Eritromisin ağız yoluyla alındığında mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, diyare ve iştahsızlık görülür. Hepatik fonksiyon bozuklukları ve/veya anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları ortaya çıkabilir. Kaşıntılı ve kaşıntısız isilik türü kızarıklıklar, ürtiker, bül özelliği gösteren kabarıklıklar ve egzama gibi orta dereceli alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri:

Eritromisin, karbamazepin ve teofilin etki ve toksisitesini artırır. Ergotaminin etkisini artırır, ekstremitelerde dolaşım azalmasına neden olur. Metilprednizolonun etkisini yükseltir ve aşırı steroid etkiye neden olur. Varfarin etkisini ve kanama riskini artırır. Eritromisin; klindamisin, linkomisin ve penisilinin etkisini azaltır.