1ilaç

TİROMEL Tablet

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): L-triiodotironin sodyum 25 mcg

 

Piyasa Şekilleri: 500 tablet içeren ambalajlarda.

 

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinler için başlangıçta 1/4 tablettir. Daha sonra her 1-2 haftada bir, bir doz artırılarak günde 1-3 tablete kadar çıkılır. Çocuklar için günlük doz yaş durumuna göre 1/4-1 tablettir.

 

 

Endikasyonları:
Hafif, orta veya ağır hipotiroidide, miksödemde, kretinizmde, basit guatrda ve hipotiroidizme bağlı sterilite hallerinde, iktidarsızlık durumlarında ve bazı jinekolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Aşikar hipotiroidi belirtisi vermeyen kronik konstipasyon, deri ve saçların kuruması, bedeni ve ruhi tembellik gibi kuşkulu belirtiler gösteren tiroid rezervinin düşük olduğu vakalarda da faydalı sonuçlar alınır. Tiroid vakalarının tedavisinde endikedir. Hipotiroidinin diğer tiroid hastalıklarından ayırımına yarayan supresyon testinin uygulanmasında da kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları: Tiroid hormon preparatları, genel olarak, teşhis edilmiş ancak tedavi edilmemiş adrenal kortikal yetersizlik durumunda, tedavi edilmemiş tirotoksikozda ve bileşimindeki maddelere karşı aşırı duyarlıIık durumlarında kontrendikedir.

 

Uyarılar: Angina pektoriste, kardiovasküler sistem hastalığı bulunan hastalarda ve yaşlılarda kullanılırken çok dikkatli olunmalıdır. Antikoagülan alan hastalarda, antikoagülan dozunun tekrar ayarlanması gerekIidir. Diyabetik hastalarda yüksek dozlarda alındığında stabiliteyi bozabilir. Tiroid hormonları anne sütüne minimal oranda geçerler, ancak süt veren annelerde kullanılırken dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri: Kilo kaybı, diyare, terleme, baş ağrısı, adali zafiyet, taşikardi, insomnia, allerjik cilt reaksiyonları görülebilirse de, bu belirtiler dozun ayarlanması ile düzelir.

 

İlaç Etkileşimleri: Tiroid hormonları K vitaminine bağlı pıhtılaşma faktörlerinin katabolizmasını arttırır. Oral antikoagüIanlarla birlikte kullanıldığında pıhtılaşma faktörlerinin sentezindeki kompensatuvar artışlar etkilenir. Oral antikoagülanlarla stabilize durumdaki hastalara tiroid hormonu replasman tedavisi uygulanması durumunda tedaviye başlarken bu hastaların çok dikkatle izlenmeleri gerekir. Gerçek hipotiroidi durumundaki bir hastada antikoagülan dozunun azaltılması gerekebilir. İdame tiroid replasman, tedavisinde stabilize bir hastaya oral antikoagülan tedavi başlanırken özel bir önleme gerek duyulmaz. İnsülin veya oral hipoglisemik alan hastalar tiroid replasman tedavisi başlanırken çok yakından izIenmelidir. Kolestiramin barsakta hem T4 hem de T3'e bağlanacağından tiroid hormonu ve kolestiramin uyguIamaları arasında 4-5 saatlik bir ara bulunmalıdır. Tiroid bezi fonksiyon yapamayan ve tiroid replasman tedavisi alan hastalara östrojen veya östrojen içeren oral kontraseptif verilmesi durumunda tiroid hormon dozunun arttırılması gerekebilir. Tiroid hormonları ile birlikte kullanıldıklarında trisiklik antidepresanların antidepresan etkisi artabilir. Bu uygulamalar sırasında kardiyak aritmiler gözlenmiştir. Tiroid hormon aktivitesinde de artış ortaya çıkabilir. Digitalis toksik etkileri tiroid hormonlarıyla güçlenebilir. Tiroid hormon replasmanı metabolizmayı hızIandırır bu da digitalis dozunun arttırılmasını gerektirir. Tiroid hormonu alan hastalarda ketamin uygulaması hipertansiyon ve taşikardiye yol açabilir. Tiroid hormonları katekolaminlerin (epinefrin, norepinefrin gibi) adrenerjik etkilerini arttırabilir. Tiroid hormon tedavisi alan hastalarda yapılan Iaboratuvar testlerinin androjenler, kortikosteroidler, östrojenler, östrojen içeren oral kontraseptifler, iyod içeren preparatlar ve salisilat içeren bir çok preparatlar tarafından etkilenebilir.