1ilaç

LOTEMAX Oftalmik Süspansiyon

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Loteprednol etabonat 5 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri: 5 ml'lik LDPE damlalıklı şişelerde.

 

Kullanım Şekli: Kullanmadan önce kuvvetlice çalkalanır. Steroide Cevap Veren Hastalık Tedavisinde: Etkilenen gözlere konjunktival keseye günde 4 kez 1-2 damla uygulanır. Gerektiğinde, ilk hafta içindeki başlangıç tedavisi sırasında dozlama her saatte bir damlaya kadar artırılabilir. Tedavinin erkenden kesilmemesine dikkat edilmelidir. Belirti ve bulgular 2 gün sonra düzelmez ise, hasta yeniden değerlendirilmelidir. Post-op Sonrası İnflamasyon Tedavisinde: Operasyondan 24 saat sonra başlamak ve post-operatif dönemde ilk iki hafta boyunca devam etmek üzere, ameliyat edilen gözün konjunktival kesesine günde 4 kez 1-2 damla uygulanır.

 

 

Endikasyonları:
Alerjik konjunktivit, akne rozasea, yüzeyel noktalı keratit, herpes zoster keratiti, iritis, siklitis, seçilmiş infektif konjunktivitler gibi palpebral ve bulbar konjunktivanın, korneanın ve gözün ön segmentinin steroide yanıt veren enflamatuvar rahatsızlıklarının tedavisinde, steroid kullanım riskinin ödem ve inflamasyonu azaltmak için kabul edildiği durumda, kullanılır. Ayrıca, oküler cerrahiyi takiben post-operatif inflamasyonun tedavisinde de kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları: Epitelial herpes simplex keratiti (dendritik keratit), vaccinia, su çiçeği ve ayrıca gözün mikobakteriyal enfeksiyonu ve oküler yapıların fungal hastalıkları dahil olmak üzere bir çok kornea ve konjunktiva hastalıklarında kontrendikedir. Ayrıca, etken maddeye, yardımcı maddelerden herhangi birine ve diğer kortikosteroidlere  aşırı duyarlığı olduğu bilinen kişilerde de kontrendikedir.

 

Uyarılar: Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı, optik sinir hasarı, görme keskinliği ve görme alanlarında kusurlar ve posterior subkapsüler katarakt  oluşumuna bağlı olarak glokomla sonuçlanabilir. Steroidler, glokom varlığında dikkatle kullanılmalıdır. Kortikosteroidlerin uzun süreli kullanımı konağın cevabını baskılayabilir ve sekonder oküler enfeksiyon tehlikesini artırabilir. Kornea veya skleranın incelmesine neden olan hastalıklarda, topikal steroidlerin kullanımıyla perforasyonların meydana geldiği bilinmektedir. Gözün akut pürülan hastalıklarında steroidler var olan enfeksiyonu maskeleyebilir veya artırabilir. Herpex simplex dahil gözün bir çok viral enfeksiyonlarının şiddetini artırabilir veya sürecini uzatabilir. Katarakt cerrahisinden sonra steroidlerin kullanımı, iyileşmeyi geciktirebilir ve blep oluşma insidansını artırabilir. İlacın ilk reçetelenmesi sırasında ve 14 gün sonra ilacın yenilenmesi durumunda, biomikroskop ile ve uygunsa fluoresein boyama ile incelenmesi gerekir. Bu ürün 10 gün veya daha uzun bir süre kullanılırsa intraoküler basınç izlenmelidir. Uzun süreli lokal steroid uygulamasıyla fungal kornea enfeksiyonları gelişebilir. Uygun olduğunda fungal kültürler alınmalıdır. Ağrı oluşursa, kızarıklık, kaşıntı veya inflamasyon şiddetlenirse, hasta derhal doktoruna başvurmalıdır. Pediyatrik hastalarda etkinlik ve güvenirliği saptanmamıştır. Gebelik kategorisi C'dir. Fetus üzerindeki olası risk/yarar oranı değerlendirilerek karar verilmelidir. Sistemik steroidler anne sütüne geçmektedir ve büyümeyi baskılayabilirler. Emziren bir anneye verildiğinde, dikkatli olunmalıdır.

 

Yan Etkileri: Oftalmik steroidlerle ilişkilendirilen reaksiyonlar arasında, optik sinir hasarı, görme keskinliği ve görme alanı kusurlarıyla bağlantılı olabilen intraoküler basınç yükselmesi, posterior subkapsuler katarakt oluşumu, herpes simplex dahil olmak üzere sekonder oküler enfeksiyonlar ve kornea ve skleranın inceldiği yerlerde glob perforasyonu yer almaktadır. Loteprednol etabonat oftalmik süspansiyonla tedavi edilen hastaların %5-15'inde, anormal görme/görme bulanıklığı, yanma, kemozis, akıntı, kuru göz, epifora, yabancı cisim hissi, kaşıntı, konjesyon ve fotofobi olabilir. Hastaların %5'inden azında ortaya çıkan diğer oküler advers reaksiyonlar konjunktivit, kornea anormallikleri, göz kapağında eritem, keratokonjunktivit, oküler tahriş/ağrı/rahatsızlık, papilla ve uveit  olabilir. Bu olayların bazısı, altta yatan oküler rahatsızlığa bağlı olabilir. Hastaların %15'inden azında görülebilen, oküler olmayan yan etkiler, baş ağrısı, rinit ve farenjittir.