1ilaç

INDOBIOTIC Göz Damlası

 A. İbrahim 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Aminoglikozidler > Gentamisin

 

 

Etken Madde(ler): Gentamisin sülfat 3000 IU/ml, İndometazin 1 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri:

5 ml'lik damlalıklı şişe

 

Kullanım Şekli: Erişkinler ve yaşlılardaki dozajı günde 4 kez 1 damladır. Damlayı damlatmak için, baş yukarı doğru bakarken alt göz kapağı hafifçe aşağı doğru çekilir ve konjunktiva kesesine bir damla uygulanır. Tedavi genel olarak 14 gün sürer.

 

 

Endikasyonları:
Gentamisine duyarlı mikroorganizmalara karşı antibakteriyel olarak, antienflamatuvar olarak ve katarakt cerrahisini takiben kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları: Bileşiminde bulunan maddelerden herhangi birine ve aminoglikozid antibiyotiklere karşı önceden bilinen aşırı duyarlılık durumları, gebeliğin 6. ayından itibaren, indometazine veya diğer NSAİ'ler, aspirin gibi benzer etkili maddelere karşı alerji durumları, aspirin veya diğer NSAİ'lerle ilişkili önceden geçirilmiş astım krizi, sistemik yoldan verilen NSAİ'lerle karşılaştırıldığında oküler uygulamayı takiben düşük riskli olsa da aktif peptik ülser, ağır hepatoselüler yetmezlik ve ağır böbrek yetmezliğinde kontrendikedir.

 

Uyarılar: Özellikle kanama eğilimi olduğu bilinenlerde ya da kanama zamanını uzatan ilaçları kullananlarda, NSAİ'ler cerrahi sırasında oküler dokularda kanamayı artırabilir. NSAİ'ler sekonder infeksiyonlara hazırlayıcı olabilir. Bu göz damlaları, korneal iyileşmeyi geciktirebilir. Çocuklara spesifik çalışmalar yürütülmemiştir. Göz damlası, gözün içine veya etrafına injeksiyon için kullanılmamalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonları ortaya çıkarsa, tedavi kesilmelidir. Tedavi sırasında kontakt lensler kullanılmamalıdır. Aynı zamanda başka bir göz damlası ile tedavi gerekiyorsa, göz damlaları en az 15 dakika ara ile damlatılmalıdır. Aminoglikozidlerin genel yoldan kullanılmalarını takiben, işitme sistemine ait lezyonların ortaya çıkabileceği gözönünde bulundurulmalıdır. Göz damlası damlatıldıktan sonra gözünde rahatsızlık veya görme bulanıklığı olan hastalar, araç ve makine kullanmaktan kaçınmalıdır. Gebelik risk kategorisi C'dir. Üçüncü trimestrde kategori D'dir. Anne için potansiyel yararı, fetal riski aştığı zaman kullanılabilir. İndometazin anne sütüne geçtiğinden, tedavi sırasında emzirmenin kesilmesi önerilir.

 

Yan Etkileri: Bileşimindeki civalı maddeye bağlı olarak, noktalı keratit, atipik bant keratit, lensde renklenme, aşırı duyarlılık, olası temas dermatiti görülebilir. Akıntı ile birlikte olan ya da olmayan konjunktival hiperemi, geçici yanma hissi veya kaşıntı ve/veya bulanık görme gelişebilir.

 

İlaç Etkileşimleri: Diğer NSAİ'ler, pıhtılaşmayı önleyen oral ilaçlar, heparinler, lityum, metotreksat, tiklopidin, diflunisal ile kullanılması önerilmez. Diüretikler, ADE inhibitörleri, anjiyotensin II inhibitörleri, pentoksifilin ve zidovudin ile kombinasyonunda gerekli önlemler alınmalıdır. beta blokerler, siklosporin, rahim içi araç, trombolitikler ve desmopresin ile dikkatli kullanılmalıdır.