1ilaç

DIVINA Tablet

 A. İbrahim 

 

Etken Madde(ler): Estradiol valerat 2 mg, Estradiol valerat 2 mg, Medroksiprogesteron asetat 10 mg

 

Piyasa Şekilleri: 11 beyaz (Estradiol valerat 2 mg), 10 mavi (Estradiol valerat 2 mg Medroksiprogesteron asetat 10 mg) renkli toplam 21 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli: 11 gün beyaz tablet, günde 1 tablet olmak üzere ve 10 gün mavi tablet, günde 1 tablet olmak üzere uygulanır. 21 günlük tedaviden sonra 7 günlük ara verilir. Menopoz sonrası hastalar tedaviye hemen başlayabilirken, menopoz öncesi hastaların siklusun 5. günü Divina tablet kullanmaya başlaması önerilir.

 

 

Endikasyonları:
Estrojen eksikliğine bağlı olan klimakterik rahatsızlıkların tedavisinde; osteoporozun engellenmesinde, siklik düzensizliklerde, dişi cinsiyet hormonunun "yerine konması" gerektiğinde (yumurtalıkların operasyonla alınması gibi) kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları: Kardiyovasküler dolaşım bozukluklarında, tromboembolizmde, orak hücre anemisinde, akut ve kronik karaciğer hastalıklarında, ciddi renal hastalıklarda, gebeliğe bağlı hepatoz ve sarılıkta, Dubin Jonhson sendromunda, Rotor Sendromunda, göğüs ve/veya entrometriyal karsinomda, endometriozda, daha kötüye giden ostosklerozda, gestasyonal herpes'de gebelikte veya herhangi bir nedenle süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar: Konstraseptif olarak kullanılmamalıdır. Postmenopozal kadında hormonu yerine koyna tedavisi amacıyla kullanılmalıdır. Premenopozda kullanılırsa, endojenik seks hormunu nedeniyle kanama görülebilir. Tedaviye başlamadan önce hastaya genel tıbbi ve tam jnekolojik muayene yapılmalı, tedavi sırasında ise kontrol izlemeleri önerilmeli; endometriyal rahatsızlıklar ve göğüs kanseri ihtimali elimine edilmelidir. Estrojenler ile uzun dönem tedavi, göğüs ve endrometriyumda malign tümör riskini arttırabilir. Estrojen tedavisi gören hastalar, klinik jnekolojide ve kanama düzensizliklerinin görüldüğü durumlarda, düzenli muayene edilmelidir. Eğer karaciğer fonksiyon değerlerinde anormal yükselmeler kolestatik ikter ve tromboembolik işaretler görülürse tedaviye son verilmelidir. Sigara içmek tromboz riskini artırır. Estrojen tedavisi ameliyat öncesi kesilmelidir.

Epilepsi, astım, hipertansiyon, kalp ve böbrek fonksiyon bozukluklarında, diyabet ve hipertiroidizm gibi endokrin düzensizliklerinde, ödem ve migren ile ilgili semptomlarda ve depresyon geçirmiş olanlarda östrojen negatif etki göstereceğinden kullanılmamalıdır. Mastopati veya ailevi göğüs kanseri hikayesi olanlar, göğüslerinde fibrokistik hastalığı olanlar, uterusunda leimoniyomu bulunanlar, estrojene bağlı işitme zorluğu bulunanlarda, kolelitiasisli hastalarda gerekmedikçe kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri: Sık olarak göğüslerde gerginlik, göğüs büyümesi, sekresyonda artma ve libidoda değişiklikler; ödem ve kilo değişiklikleri; bulantı, karın krampları, akut pankreatit, kolestatik sarılık gibi gastrointestinal rahatsızlıklar; başağrısı, migren, başdönmesi ve ender olarak mental depresyon; görme bozuklukları, kontakt lenslere toleranssızlık; dermatolojik olarak koleasma (ilaç kesildiğinde de devam edebilir), eritema nodosum ve multiform şekli, hemorajik erupsiyonlar, saç dökülmesi, hirsutizm, ürtiker, dermatitis; ender olarak tromboflebit, varikoz venlerde genişleme, kan basıncında artma, tromboembolik rahatsızlıklar olduğunda 3-6 haftada geçen bacak krampları ve ara kanamalar görülebilir. Glukoz tolerans testi yanlış netice verebilir. Açlıkta kan glukoz düzeyi yükselebilir. Serbest tiroksin değerleri değişmese de, tiroidin bağlandığı globulinde artma görülebilir. Bu durum da tiroid fonksiyonunun diğer değerlerinin hatalı bulunmasına neden olabilir. Serumdaki HDL kolesterol, trigliseridler ve fosfolipidlerin değişmesi ile lipid metabolizması etkilenebilir. İdrar pregnandiol düzeyleri azalabilir. Serum albumin düzeyleri ilgili kalsiyum düzeyleri ile birlikte genellikle azalır. İdrarda 17-keto ve 17 ketojenik steroidler için uygulanan Zimmerman testinin analitik sonuçlarını etkileyebilir. Metyrapone testi normalde daha düşük sonuçlar verebilir. Karaciğer serum trasaminazlarda, alkalen fosfataz, gama glutamiltranferaz, bilirubin ve bağlanma proteinlerinde artma, Faktör II, V, VII, VIII, IX, X, XII'de artma, Antritrombin III'de azalma organ fonksiyonunda bozulmalar olduğunu gösterebilir. Hasta; apış aralarında ve kasıklarda ağrı, keskin göğüs ağrısı ve ani solunum darlığı, anormal vaginal kanama, menstrüal sürede değişiklik, hamilelik şüphesinin belirmesi, göğüslerde yumru ve sertlik, ani şiddetli başağrısı, başdönmesi, görme ve konuşmada karışıklık, şiddetli bel ağrısı, kol ve bacaklarda zayıflık ve uyuşukluk, deri ve gözlerde belirgin sarılık, şiddetli depresyon durumlarında derhal doktoru bilgilendirmelidir.

 

İlaç Etkileşimleri: Barbitüratlar, hidantoinler, rifampisin, ampisilin veya tetrasiklinler ile aynı anda kullanıldığında estrojenik etkisinde önemli bir azalma görülebilir. Antihipertansifler, oral antikoagülanlar ve oral antidiyabetikler ilacın etkinliğini azaltabilir.