1ilaç

COATEL %2 Oftalmoşirürjik Solüsyon

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler): Hidroksipropil metilselüloz 20 mg/ml, Sodyum klorür 4.9 mg/ml, Potasyum klorür 0.75 mg/ml, Kalsiyum klorür 0.48 mg/ml, Magnezyum klorür 0.3 mg/ml, Sodyum asetat 3.9 mg/ml, Sodyum sitrat 1.7 mg/ml

 

Piyasa Şekilleri: 1 ml'lik hazır şırınga ve kanül içeren ambalajlarda.

Kullanım Şekli: Dozaj, cerrahinin tipine göre değişir. Genellikle ön segment içine 0.5-1 ml’lik bir doz enjekte edilir. Katarakt Cerrahisi: Lensin çıkarılmasından önce kornea endotelinin korunması ve ön kamara derinliğinin sağlanması için ön kamara Coatel ile doldurulur. İntraoküler lensin yerleştirilmesinden önce ve suni lensi ve cerrahi aletleri kaplaması için ilave miktarlar da enjekte edilebilir. Glokom Cerrahisi: Trabekülektomiden önce ön kamaranın yeniden oluşturulması için uygulanır. Cerrahinin sonunda, iyi bir subkonjunktival filtrasyon ve doku yapışıklıklarının önlenmesi için Coatel’in biraz daha uygulanması gerekebilir. Kornea Nakli Cerrahisi: Korneanın kesilmesinden önce, ön kamara Coatel ile doldurulur. Coatel uzaklaştırılmadan verici graftı uygun bir şekilde yerleştirilmelidir. Daha sonra sütür konabilir. Korneanın kesilmesinden önce graft korneası endotel hücrelerini korumak için verici gözün ön kamarasına ve alıcı gözün hazırlanması esnasında verici tomurcuğunun açıkta kalan endotel tabakasını korumak için ilave miktarda kullanılabilir.

 

 

Endikasyonları:
Ön segmentin oküler cerrahisinde intraoküler cerrahi için kullanılır.

 

Uyarılar: Önlemler, uygulanan cerrahi yöntemle ilişkili olarak sınırlıdır. Gözün ön yada arka kamarasına fazla miktarda damlatılması geçici olarak göziçi basıncını (GİB) artırabilir. Dışarı akımın tıkanması, cerrahi yöntem ve sekel nedeniyle, önceden mevcut bir glokom da aşırı bir GİB’na neden olabilir. Göz, ilaç ile çok fazla doldurulmamalıdır. Cerrahi sonunda, ilacın kalan kısmı irrigasyon ve/veya aspirasyon ile tamamen uzaklaştırılmalıdır. Özellikle erken post-operatif dönemde, GİB dikkatli bir şekilde izlenmelidir. Eğer anlamlı bir basınç artışı gözlenirse hemen tedavi edilmelidir. Ameliyatın sonunda ön kamaraya hava kabarcığı vermekten kaçınılmalıdır. Steril torba hasarlanmış ise kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri: Bazı vakalarda post-operatif göziçi basıncında geçici artışlar bildirilmiştir. Uygun ilaçlarla kontrol edilmelidir.