1ilaç

BİTİRON Tablet

 A. İbrahim   

 

Etken Madde(ler): Levotiroksin sodyum 50 mcg, Liotironin sodyum 12.5 mcg

 

Piyasa Şekilleri: 100 tablet içeren blister ambalajlarda.

Kullanım Şekli: Erişkinlerde, tiroid hormonu eksikliğinde günde 1/4 veya 1/2 tabletle başlanarak her iki haftada bir 1/2 tablete çıkarılır. 1 yaşına kadar olan çocuklarda günde maksimum 1 tablet, 2 yaşına kadar olan çocuklarda günde maksimum 1-2 tablet ve daha büyük olan çocuklarda günde maksimum 3 tablet kullanılır.

 

 

Endikasyonları:
Basit guatr ve her türlü etiyolojiye sahip hipotiroidizm (miksedem, kretenizm ve her yaştaki hastalarda görülen basit hipotiroidizm) tedavisinde (subakut tiroitin iyileşme evresinde görülen geçici hipotiroidizm hariç), hipofizer TSH supresyonu amacıyla, primer atrofi ve tiroid bezinin kısmen ya da bütünüyle eksik olduğu durumlarda, tiroid supresyon testinde diagnostik amaçla, operasyon sonrası tekrarlamayı önlemek amacıyla, fonksiyonel yetmezliğe bağlı primer hipotiroidizmde, tiroiditte, sekonder veya tersiyer hipotiroidizmde kullanılır. 

 

 

Kontrendikasyonları: Tiroid hormon preparatları genel olarak tanısı konmuş ancak tedavi edilmemiş adrenal korteks yetersizliğinde, tedavi edilmemiş tirotoksikozda ve bileşimindekilerden herhangi birine karşı oluşmuş aşırı duyarlılık hallerinde kontrendikedir.

 

Uyarılar: Tiroid hormonu aktivitesine sahip ilaçlar; yalnız başlarına ya da diğer ilaçlarla kombine olarak obesite tedavisinde kullanılmıştır. Bu nedenle, tiroid hormonları yüksek dozlarda kullanıldığında (özellikle sempatomimetik aminlerle birlikte) toksisite belirtileri sergiler. Miksödem tedavisinde, ilave olarak glukokortikoidler kullanılabilir. Özellikle koroner arterlere ilişkin kardiyovasküler sistem rahatsızlıklarında kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Angina pektoris ve gizli kardiyak hastalık olarak bilinen bu tip rahatsızlıklarda tedaviye 25-50 mcg Levotiroksin (T4) ile başlanmalıdır. Kardiyovasküler hastalığı bulunanlarda, tiroid hormon dozajı azaltılmalıdır. Tiroid hormonu ile idame tedavisi (geçici hipotiroidizm dışında) ömür boyu sürecektir. Tiroid hormonu toksisitesine ilişkin herhangi bir belirti görüldüğünde (göğüs ağrısı, hızlı nabız, aşırı terleme, sinirlilik) derhal hekime başvurulmalıdır. Tiroid hormonu alan kişilerde periyodik olarak tiroid durumu kontrol edilmelidir. Emzikli annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Konjenital olarak hipotiroidizmli çocuklarda derhal tedaviye başlanmalı ve 3 yaşına kadar aralıksız devam edilmelidir. 3 yaşında ilaç 2-8 hafta kesilerek yeniden değerlendirilmeli ve gerekirse ilaca yeniden başlanıp uzun süre devam edilmelidir. Tiroid hormonu ile tedavinin ilk aylarında, çocuklarda saç dökülmesi görülebilirse de bu durum geçicidir.

 

Yan Etkileri: Ender olarak önemli olmayan şiddette allerjik belirtiler ve doza bağlı hipertiroidi belirtileri (tirotoksikozis factitia) görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri: Antikoagülanların birlikte verildiğinde bu ilaçların etkisini artırabileceği için doz yeniden ayarlanmalı ve koagülasyon testleri yapılmalıdır. İnsülin kullanan diyabetlilerde tiroid hormon preparatları insüline ihtiyacı artırabilir. Bu gibi hastalarda idrarda glukoz testleri yapılmalıdır. Kolestiramin'le birlikte kullanılırken; iki ilaç arasında 4-5 saatlik bir süre olmalıdır. Normal tiroid bezi fonksiyonu bulunmadığı için tiroid hormonu ile idame tedavisi gören hastalar, aynı zamanda östrojen veya oral kontraseptif kullanıyorlarsa tiroid hormonu dozajının yeniden ayarlanarak artırılması gerekebilir. Tiroid hormonu, androjenler, kortikosteroidler, östrojenler, östrojen içeren kontraseptifler, iyod içerenbileşikler ve salisilatlı bileşiklere ilişkin laboratuar testlerini etkileyebilir.