1ilaç

THIOCILLINE Yara Tozu

 A. İbrahim 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Aminoglikozidler > Neomisin

 

 

Etken Madde(ler): Basitrasin 250 IU/g, Neomisin sülfat 330 mg/g

 

Piyasa Şekilleri:

10 g'lık ambalaj

 

 

Kullanım Şekli: Günde 2-3 kez hasta bölgeye uygulanır 

 

 

Endikasyonları:
Primer piyoderma (impetigo, ektima, sikosis, vulgaris, paronikia, panaris, fronkül), sekonder enfekte dermatozlar (ekzema, herpes, seboreik dermatitis), dış kulak yolu enfeksiyonları, yaralar ve diğer cilt travmaları, meme başı çatlakları ve yanıkların tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Kulak zarının perfore olduğu dış kulak enfeksiyonlarında ve bileşimdeki maddelerden birine karşı önceden oluşmuş aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Geniş yüzeylere uzun süreli uygulamalarda, özellikle ülseratif cilt hastalıklarında, ciddi yanıklarda bir miktar emilerek sistemik dolaşıma girebilir. Bu gibi durumlarda ilacın ototoksisite ve nefrotoksisiteye ve başka mikroorganizmaların (fungus gibi) üremesine neden olabileceği unutulmamalıdır. Vücut alanının %20'sinden fazlasının yanık olduğu ve özellikle de hastanın böbrek fonksiyonlarının bozulduğu durumlarda; bir başka aminoglikozidin birlikte kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda günde yalnızca bir kez uygulama yeterlidir. Meme başı çatlaklarında, emzirmeden önce ilaç silinerek meme başı iyice temizlenmelidir.

 

Yan Etkileri: Neomisin içeren ilaçlar; kronik otitis media veya staz dermatiti gibi kronik dermatozlardaki sekonder enfeksiyonların kontrolünde kullanılacağı zaman; cildin bu gibi durumlarda aşırı duyarlılık kazanacağı unutulmamalıdır. Bu tip aşırı duyarlılık reaksiyonları kızarma, şişme, kabuklanma ve kaşıntı biçiminde görülür. Neomisin içeren ilaçların uzun süre kullanımlarında, bu gibi belirtiler, periyodik olarak gözlenmeli ve ilaç kesilmelidir. İlacın kesilmesiyle belirtiler kaybolur. Bu tür hastalara neomisin içeren ilaçlar verilmemelidir.