1ilaç

SEDERGİNE Vit-C Efervesan Tablet

 A. İbrahim 

 

Formüler > M.S.S > Analjezikler > Opiyoid Olmayanlar > Asetilsalisilik Asit

 

 

Etken Madde(ler): Asetilsalisilik asit 330 mg, Vitamin C (Askorbik asit) 200 mg

 

Piyasa Şekilleri:

20 efervesan tablet

 

Kullanım Şekli: Günlük doz erişkinlerde 4x1-2 tablet (maksimum 8 tablet) ve 3 yaşın üzerindeki çocuklarda 1/2-1 tablettir (maksimum 4 tablet).

 

 

Endikasyonları:
Analjezik, antipiretik ve antienflamatuvar etkilere sahip olması nedeniyle soğuk algınlığı, grip ve hafif enfeksiyonlarda görülen ağrı ve ateş durumlarında; baş, diş bel ağrıları, nevralji, siyatik migren ve adet sancılarında; akut ve kronik romatizmal hastalıklar gibi iltihabi durumlarda kullanılır. Asetilsalisilik asit tek başına kullanıldığında lökositlerde C vitamini yetmezliğine neden olabileceğinden, C hipovitaminozunu engellemek için, C vitaminiyle kombine edilmiştir.

 

 

Kontrendikasyonları: Salisilatlara ve diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlara karşı aşırı duyarlılığı olanlarda, kanama eğiliminin arttığı patolojik durumlarda, gebeliğin son üç ayında, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz eksikliğinde, gastrointestinal kanalda kronik ve aktif ülseri olanlarda kullanılması sakıncalıdır.

 

Uyarılar: Astma, nazal polip veya nazal allerjisi olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Uzun süre ve yüksek dozda kullanımında ılımlı bir salisilat intoksikasyonu görülse de, dozun azaltılmasıyla kaybolur. Salisilatlar tiroid fonksiyon testlerini değiştirebilir. Karaciğer harabiyeti olanlarda, ayrıca cerrahi müdahele geçirecek kişilerde dikkatle kullanılmalıdır. Gebelerde kullanım güvenliği kanıtlanmadığından önerilmez. Süt veren annelerde kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri: Asetilsalisilik asidin en sık görülen yan etkisi sindirim sistemi üzerinedir. Doza bağımlı olarak gastrointestinal hemoraji, ülserasyon, tinnitus, vertigo, geçici işitme kaybı, kanama zamanının uzaması ve nadiren lökopeni, trombositopeni, plazma demir konsantrasyonunda düşme görülebilir. Ayrıca nadir olgularda aşırı duyarlılık reaksiyonları olarak kaşıntı, ürtiker, anjiyonörotik ödem, astma ve anafilaksi görülebilir.

 

İlaç Etkileşimleri: Asetilsalisilik asit plazma protrombin konsantrasyonunu azaltması nedeniyle antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Oral hipoglisemiyanların etkisini potansiyalize eder. Salisilatlar küçük dozlarda probenesid ve sülfinpirazonun ürikozürik etkisini azaltır. Spirinolaktonla oluşan sodyum itrahı, salisilat varlığında azalabilir. Alkolle, kortikosteroidlerle birlikte kullanımı gastrointestinal sistemde kanama olasılığını artırır. Pirazolon türevleriyle birlikte kullanımı gastrointestinal ülserasyon riskini artırır. Üriner alkalileştiriciler salisilatın böbrekten atılım hızını artırarak; fenobarbital enzim indüksiyonuyla, propranolol bazı reseptörlerle kompetitif etki nedeniyle asetilsalisilik asidin etkisini azaltırlar.