1ilaç

PROTONEX Enterik Tablet

 A. İbrahim 

 

 

Etken Madde(ler):Pantoprazol sodyum 40 mg

 

Piyasa Şekilleri:

14 enterik tablet
28 enterik tablet

 

Kullanım Şekli: H. Pylori eradikasyonu için direnç durumuna göre; 2x1 Protonex 40 mg, 2x1 1000 mg amoksisilin, 2x1 500 mg klaritromisin veya 2x1 Protonex 40 mg, 2x1 500 mg metronidazol, 2x1 500 mg klaritromisin veya 2x1 Protonex 40 mg, 2x1 1000 mg amoksisilin, 2x1 500 mg metronidazol önerilir. Kombine tedavi istenmiyorsa, örneğin hasta H. pylori negatif ise önerilen monoterapiler: Duodenal ülser, gastrik ülser ve özofajiyal reflü: Birçok vakada günde 1 adet Protonex 40 mg tablet verilir. Diğer tedavilere yanıt alınamaması gibi özel vakalarda doz iki katına çıkarılabilir. Ciddi karaciğer bozukluklarında doz azaltılarak iki günde bir 40 mg pantoprazol verilir. Yaşlılarda veya böbrek fonksiyonu bozulmuş hastalarda günlük doz 40 mg pantoprazolü aşmamalıdır. H. Pylori eradikasyonu için kombine tedavi uygulanan yaşlı hastalara mutat pantoprazol dozu (2x40 mg/gün) 1 haftalık tedavi süresince verilmelidir. Tabletler çiğnenmemeli veya kırılmamalı; kahvaltıdan bir saat önce su ile bütün olarak yutulmalıdır. H. Pylori eradikasyonu için kombine tedavide ikinci doz akşam yemeğinden önce alınmalıdır. Kombine tedavi genelde 7 gün uygulanır ve en fazla iki haftaya kadar uzatılabilir. Gastrik ülser ve özofajiyal reflü tedavisi için genelde 4 hafta gerekir. İnsanlarda uzun süre kullanıma ilişkin yeterli deneyim olmadığından, tedavi sekiz haftayı geçmemelidir.

 

 

Endikasyonları:
Helicobacter pylori'nin neden olduğu duodenal ve gastrik ülserde tekrarı azaltmak amacıyla bu mikroorganizmanın eradikasyonu için uygun iki antibiyotikle kombine olarak, orta ve ileri derecede özofajial reflü ve peptik ülserde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Orta veya ileri derecede hepatik veya renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda kombine tedavi uygulanmamalıdır. Formülasyonunda bulunan maddelere duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar: Pantoprazol tedavisi malign ülser semptomlarını hafifleterek teşhisi geciktirebileceğinden tedaviden önce gastrik ülserin malignitesi veya malign özofagus hastalığı olasılığı bertaraf edilmelidir. Sinirsel dispepsi gibi hafif gastrointestinal şikayetler için endike değildir. Özofajiyal reflü teşhisi endoskopi ile kesinleştirilmelidir. Hamilelik kategorisi C'dir. Hamilelerde klinik deneyim sınırlıdır. anne sütüne geçmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Çocuklarda kullanılmamalıdır.

 

Yan Etkileri: Başağrısı veya diyareye neden olabilir. Nadiren bulantı, karın üst kısmında ağrı, gaz, deri döküntüsü, kaşıntı veya baş dönmesi bildirilmiştir. Bireysel olgu olarak ödem, ateş, depresyon başlangıcı ve bulanık görme rapor edilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri: Ketokonazol gibi biyoyararlanımı pH'ya bağlı ilaçların absorbsiyonunu azaltabilir. Sitokrom P450 enzim sistemi ile metabolize olur. Aynı enzim sistemiyle metabolize olan ilaçlarla etkileşme gözardı edilmemelidir.