1ilaç

ORNİSİD Vajinal Tablet

 A. İbrahim 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Metranidazol ve Tinidazol > Ornidazol

 

 

Etken Madde(ler): Ornidazol 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

3 vajinal tablet

 

 

Kullanım Şekli: Trikomoniasis'de günlük doz 250 mg'lık oral tabletle kullanılır. Tek dozluk tedavide 4 oral tablet 1 vaginal tablet veya 5 günlük tedavide 2 oral tablet sabah, 2 oral tablet akşam 1 vajinal tablet yatmadan önce yada 2 oral tablet sabah 2 oral tablet akşam kullanılır. Tüm vakalarda reenfeksiyonlardan korunmak için hastanın eşi de aynı oral dozu kullanarak tedavi edilmelidir. Ornisid vajinal tablet yatarken, eller yıkanmış olarak, parmakla vajina içerisine derince konulur.

 

 

Endikasyonları:
Kadınlarda (ve erkeklerde) Trichomonas vaginalis'e bağlı genitoüriner enfeksiyonlar; vulvovajinit, vajinit, üretrit, bartolinit, servisit ve balanit, prostatitin tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Ornidazole karşı hipersensitivite gösterenlerde kontrendikedir.

 

Uyarılar: Santral sinir sistemi hastalığı olanlarda dikkatle kullanılmalıdır. Değişik deneklerle yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki göstermemiştir. Bununla birlikte, prensip olarak ornidazol kesinlikle gerekli değilse gebeliğin ilk 3 aylık döneminde verilmemelidir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir.

 

Yan Etkileri: Genellikle iyi tolere edilir. Baş dönmesi, baş ağrısı ve gastrointestinal rahatsızlıklar, ciltte kızarıklık, kas zayıflığı, sersemlik gibi hafif yan etkiler görülebilir. Nadiren yalnız duyusal veya duyusal ve motor periferik nöropati gözlenmiştir. Ayrıca tremor, rigor koordinasyon bozukluğu ve bilinç azalması gibi SSS bozuklukları da bildirilmiştir. Bazı olgularda da cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri: Kumarin tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol verküronyum bromürün adale gevşetici etkisini uzatır.