1ilaç

ORNİSİD Fort Film Tablet

 A. İbrahim 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Metranidazol ve Tinidazol > Ornidazol

 

 

Etken Madde(ler): Ornidazol 500 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 film tablet

 

 

Kullanım Şekli: Yemeklerden sonra alınmalıdır. Trikomoniasis'de: Tek dozluk tedavi akşam 3 tablet. Beş günlük tedavi günde 2 kez 1 tablet. Tüm vakalarda reenfeksiyondan korunmak için hastanın eşine de aynı doz uygulanmalıdır. Çocuklar için günlük doz 25 mg/kg'dır. Amebiasis'de: Amipli dizanterili hastalarda üç günlük tedavi; yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar için akşam bir defada 3 tablet, 60 kg'ın üstü için 2 tablet sabah, 2 tablet akşam, 35 kg'a kadar olan çocuklar için günde 1 kez 40 mg/kg uygulanır. Amebisasisin tüm formları için 5-10 günlük tedavi, yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar için sabah 1, akşam 1 tablet, 35 kg'a kadar olan çocuklar için günde 1 kez 25 mg/kg uygulanır. Giardiasis'de: 1-2 günlük tedavi, yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar için tek seferde 3 tablet, 35 kg'a kadar olan çocuklar için tek dozda 40 mg/kg olarak uygulanır. 5-10 günlük tedavi, yetişkinler ve 35 kg'ın üzerindeki çocuklar için sabah 1, akşam 1 tablet, 35 kg'a kadar olan çocuklar için tek dozda 25 mg/kg olarak uygulanır. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların tedavisinde: Sabah 1, akşam 1 tablet olarak 5-10 gün sürdürülür. Çocuklar için günlük doz 20-30 mg/kg'dır. Anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonların profilaksisi amacıyla; ameliyattan önce 1-2 tablet, operasyondan sonra her 12 saatte 1 tablet ile, 1-5 gün devam edilir.

 

 

Endikasyonları:
Kadınlarda ve erkeklerde Trichomonas vaginalis'e bağlı genito üriner enfeksiyonlarda; amipli dizanteri dahil, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu tüm intestinal enfeksiyonlarda, amebiasis'in tüm ekstraintestinal formlarında; Giardiasis (lambliasis); anaerob bakterilere bağlı enfeksiyonlarda (septisemi, menenjit, peritonit, postoperatif yara enfeksiyonları,doğum sonrası septisemi, septik abortus ve söz edilen bakterilerin ispatlandığı veya varlığından şüphelenilenen endometrit vakalarında) endikedir. Özellikle kolon ve jinekolojik operasyon geçirecek vakalar başta olmak üzere, cerrahi müdahalelerde profilaksi amacıyla kullanılır.

 

 

Kontrendikasyonları: Ornidazol, diğer nitroimidazol türevleri veya ilacın içerdiği diğer yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kontrendikedir.

 

Uyarılar: Merkezi sinir sistemi hastalığı (örn. epilepsi veya multipl skleroz) olan hastalarda dikkatli olmak gerekir. Diğer ilaçların etkisi artabilir veya azalabilir. Duyarlı kişilerde aşırı duyarlılık reaksiyonları gelişebilir. Değişik türlerde yapılan yaygın çalışmalarda ilaç herhangi bir teratojenik veya fetotoksik etki göstermemiştir. Bununla beraber gebe kadınlarda kontrollü bir çalışma yapılmamıştır. Genel bir prensip olarak gebeliğin erken safhasında veya emziren annelere gerekli olmadıkça verilmemelidir.

 

Yan Etkileri: Uyku hali, baş ağrısı ve bulantı, kusma gibi gastrointestinal rahatsızlıklar hafif yan etkiler olarak görülebilir. Bazı izole vakalarda baş dönmesi, tremor, rijidite, koordinasyon bozuklukları, nöbet, yorgunluk, vertigo, geçici bilinç azalması ve duyusal veya karışık periferal nöropati gibi merkezi sinir sistemi bozuklukları da bildirilmiştir. Tat alma bozukluğu, anormal karaciğer fonksiyon testleri ve cilt reaksiyonları gözlenmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri: Diğer nitroimidazol türevlerine kıyasla, ornidazol aldehit dehidrogenazı inhibe etmez ve bu nedenle alkolle geçimsiz değildir. Ancak, ornidazol kumarin-tipi oral antikoagülanların etkisini potansiyalize eder. Antikoagülanın dozu bu doğrultuda ayarlanmalıdır. Ornidazol verküronyum bromürün adale gevşetici etkisini uzatır.