1ilaç

FUCİDİN Intertulle

 A. İbrahim 

 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Sodyum Fusidat

 

 

Etken Madde(ler): Sodyum fusidat 2 %

 

Piyasa Şekilleri:

5 adet pomad emdirilmiş gazlı bez

 

 

Kullanım Şekli: Günde 1 kez uygulanır.

 

 

Endikasyonları:
Stafilokok, streptokok, propionibakterium aknes, korynbakterium minutissimum ve diğer duyarlı organizmaların oluşturduğu impetigo, enfekte yaralar, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, akne vulganis, paronişya, sikosis barbea, hidrozadenit ve eritrazmanın tedavisinde endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Fusidik asit ve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir. Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.

 

Uyarılar: Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına özen gösterilmelidir. Bütün diğer topikal olarak kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi; uzun süreli ve sık sık uygulama, kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karşı direnç gelişimini artırabilir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. Ancak, yarar/zarar ilişkisi etraflıca değerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır.

 

Yan Etkileri: Etken maddeye karşı çok ender olarak cilt döküntüleri ve uygulamanın ardından hafif yanma ve irritasyon bildirilmiştir.