1ilaç

DYNABAC Enterik Tablet

 A. İbrahim 

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Makrolidler > Diritromisin

 

Etken Madde(ler): Diritromisin 250 mg

 

Piyasa Şekilleri:

10 enterik tablet

 

Kullanım Şekli: Yemeklerde veya yemeklerden sonraki 1 saat içinde alınmalıdır. Kronik bronşitin akut alevlenmelerinde günde 1 kez 500 mg 5-7 gün, akut bronşitte sekonder enfeksiyonda günde 1 kez 500 mg 7 gün, toplumdan edinilmiş pnömonilerde günde 1 kez 500 mg 14 gün, farenjit ve tonsilit olgularında günde 1 kez 500 mg 10 gün, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında günde 1 kez 500 mg 5-7 gün kullanılır.

 

 

Endikasyonları:
Gram pozitif aeroblardan Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Viridans grubu streptokolar; gram negatif aeroblardan Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis ve atipik bakterilerden Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia psittaci, Chlamydia trachomatis, Legionella pneumophilla'ya yüksek derecede etkilidir. Bu bakterilerin neden olduğu; alt ve üst solunum yolları enfeksiyonlarından kronik bronşitin akut alevlenmeleri, akut bronşite bağlı olarak gelişen sekonder bakteriyel enfeksiyonlar, toplumdan edinilmiş pnömoniler, farenjit, tonsilit olgularında ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları: Diritromisine ve diğer makrolid antibiyotiklere karşı duyarlı kişilerde kontrendikedir.

 

Uyarılar: Daha önce herhangi bir alerji ve özellikle de ilaç alerjisi gelişmiş olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Aşırı duyarlılık reaksiyonlarında gerekli önlemler alınmalıdır. Psödomembranöz kolitin, geniş spektrumlu bütün antibiyotiklerin kullanımına eşlik edebilir, bu nedenle uzun süreli antibiyotik kullanımında diyare gelişen hastalarda bu olasılığın akılda tutulması yerinde olur. Orta ve ileri derecede şiddetli vakalarda gerekli önlemler alınmalıdır. Diritromisin bebeklerde ve 12 yaşından küçük çocuklarda etkinlik ve güvenilirliği henüz saptanmamıştır. Diritromisin ve gebelerde sadece, açıkça ihtiyaç duyulduğu takdirde kullanılmalıdır. Bebeğini emziren annelerdeki kullanım sırasında dikkatli olmak gerekir. Aşırı çoğalabilecek dirençli organizmaların ortaya çıkma olasılığı, akılda tutulmalıdır. Vücuttan öncelikle karaciğer yoluyla uzaklaştırılır. Şiddetli karaciğer yetmezliğinde dozajın azaltılması ya a doz aralığının uzaltılması bir önlem olarak düşünülebilir.

 

Yan Etkileri: En sık görülen yan etkiler karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, dispepsi, gaz şikayetleri ve iştahsızlıktır. Ayrıca asteni, deri döküntüleri, ürtiker ve kaşıntı dahil aşırı duyarlılık reaksiyonları, baş ağrısı, baş dönmesi, uykusuzluk ve vajinal kandidiyazis/vajinit bildirilmiştir. Laboratuvar parametrelerinde ise; geçici trombositopeni, lökopeni ve eozinofili ve bunların yanında SGPT, SGOT, alkali fosfataz ve kreatinin kinaz düzeylerinde geçici yükselmeler. BUN ve kreatinin düzeylerinde geçici artışlar bildirilmiştir.

 

İlaç Etkileşimleri: Alüminyum ve magnezyum içeren antasitlerle birlikte kullanıldığında emilim düzeylerinde hafif değişiklikler oluşur. Antasidlerden önce alındığında emilim azalmakta, antasitlerden sonra alındığında ise hafifçe artmaktadır. H2 reseptör antagonistlerden hemen sonra verildiğinde diritromisin emilimi hafifçe artar.