1ilaç

ANAPOLON (Tablet) 

 A. İbrahim 

Etken Madde(ler): Oksimetolon 50 mg

Piyasa Şekilleri:

20 tabletlik ambalaj

Kullanım Şekli: Günlük doz eşit bölümlere ayrılmış 2-5 mg/kg'dır. Tedavi süresi ilk uygulamada 6 ay ve sonraki uygulamalarda 3 aydır.

Endikasyonları: Anabolik ve androjenik etkilidir. Aplastik ve hipoplastik anemi, konjenital ve kazanılmış aplastik anemi, eritrosit hipoplazisi ve diğer anemilerde endikedir.

Kontrendikasyonları: Testis ve prostat karsinomu, gebelik, hepatik bozukluk, kalp yetmezliği, göğüs karsinomu, nefrozis, nefrozisin nefrotik evresi ve etken maddeye duyarlılıkta kontrendikedir. Sarılık ve hepatotoksik etki görülmesi halinde tedavi bırakılmalıdır.

Yan Etkileri: Glukoz tolerans testini etkileyebilir. Sarılık, karaciğer bozukluğu, virilizasyon, hepatosellüler karsinom, kramp, bulantı, diyare ve kusma gibi yan etkiler görülebilir.

İlaç Etkileşimleri: Antikoagülanlarla birlikte ve laktasyon döneminde kullanılmamalıdır.