1ilaç

SORMODREN Tablet

 ABBOTT

 

Formüler > M.S.S > Parkinsonizm > Antimuskarinik İlaçlar > Bornaprin

Önemli:

Bu ürün KONTROLE TABİ olup normal reçete ile verilerek reçete kayıt defterine kaydedilmesi gereken ürünlerdendir.

 

 

Etken Madde(ler):

Bornaprin HCl 4 mg

 

Piyasa Şekilleri:

50 tablet

 

 

Kullanım Şekli:

Günlük doz başlangıçta 1/2 tablet ve daha sonra 3x1/2-1 tablettir.

 

 

Endikasyonları:

Parkinson sendromu, özellikle kas katılığı (rigor) ve titreme (tremor); bazı santral etkili ilaçların (nöroleptikler) vebenzer etkili preparatların neden olduğu hareket bozuklukları (ekstrapiramidal semptomlar), örn.; dil-yutak ve bakış krampları (erken diskineziler), oturma huzursuzluğu (akatizi), Parkinson hastalığına benzer şikayetler (Parkinsonoid); aşırı terlemede (hiperhidrozis) endikedir.

 

 

Kontrendikasyonları:

Tedavi edilemeyen dar açılı glokom; mide-barsak kanalındaki mekanik stenozlar; megakolonda kontrendikedir.

 

Uyarılar:

Prostat adenomlu hastalarda idrara çıkma zorluğuna ve hatta idrar retansiyonuna neden olabilir. Tehlikeli taşikardileregötürebilecek hastalıklarda gayet dikkatle kullanılmalıdır. Doza ve individual duyarlığa bağlı olarak özellikle diğer santral etkili ilaçlarla veya alkolle birlikte kullanımında, reaksiyon yetisi azalabilir. Gebeliğin ilk 3 ayında ve süt verme döneminde özenle ve kritik bir biçimde değerlendirilerek kullanılmalıdır. Emziren kadınlarda laktasyonu inhibe edebileceği dikkate alınmalıdır. anne sütüne geçtiğine ilişkin bir bilgi mevcut değildir.

 

Yan Etkileri:

Yan etkiler özellikle tedavi başlangıcında veya ani doz arttırmalarında görülür. Ağır komplikasyonlar dışında, karşıt regülasyon etkileri oluşabileceğinden, ilacın ani kesilmesinden kaçınılmalıdır. Yaşlı hastalar, özellikle serebral skleroz durumunda, terapötik dozlarda dahi ilaca karşı aşırı duyarlılık gösterebilirler. Santral sinir sistemi yan etkisi olarak yorgunluk, baş dönmesi ve sersemlik, özellikle yüksek dozlarda huzursuzluk, zihin bulanıklığı, bazen hafıza bozukluğu, seyrek olarak halusinasyon oluşabilir. Bornaprin gibi santral etkili antikolinerjikler hayvan deneyi sonuçlarına göre epilepsi eğilimini arttırabilirler. Bu tür eğilimi olan hastalarda, bu dikkate alınmalıdır. Periferik yan etkiler, ağızda kuruluk, akomodasyon bozuklukları, ter azalması, mide şikayetleri, nadir vakalarda kalp frekansında yükselmeler ve seyrek olarak kabızlıktır. Yan etkiler doza ve bireysel duyarlılığa bağlı oluşurlar ve doz azaltıldığında veya ilaç kesildiğinde tamamen kaybolurlar.

 

İlaç Etkileşimleri:

Diğer psikotrop, antihistaminik, antiparkinsoniyen ve spazmolitik ilaçlar gibi, antikolinerjik etkili ilaçlarla birlikte uygulandığında, vejetatif ve santral yan etkilerin artması mümkündür. Kinidin ile beraber kullanıldığında, antikolinerjik etkiler (özellikle AV-iletisi) artabilir. Levodopa ve bornaprinin birlikte uygulanması, motorik bozuklukları (diskineziler) artırabilir. Uzun süreli nöroleptik kullanımına bağlı motorik bozukluklar (geç-diskineziler) bornaprinle artabilir. Lakin bazen geç diskinezilerde Parkinson semptomları antikolinerjik tedavinin elzemliğini gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Santral etkili bir ilaç olarak bornaprin de alkolün etkisini arttırabilir. Metoklopiramid ve benzer etkili ilaçların mide-barsak kanalındaki etkileri, bornaprin gibi antikolinerjiklerle azalır.