1ilaç

Zidovudin

Formüler > Enfeksiyonlar > Antiviral İlaçlar > HIV Virüsü > Zidovudin

 

Endikasyonları;

Dİğer antiretroviral enfeksiyonlarla birlikte HIV enfeksiyonunda, anneden fetusa HIV bulaşmasını engellemek için.

Dikkatli olunması gerekli durumlar;

Yüksek dozlarda hematolojik toksisite, tedaviden 4 hafta sonra tam kan sayımı ve ondan sonraki her 3 ayda; Vitamin B12 eksikliği (artmış nötropeni riski); anemi ve myelosüpresyon meydana gelirse tedavi dozu azaltılmalı veya düşürülmeli veya diğer tedaviler düşünülmeli.

Kontrendikasyonları;

Anormal derecede düşük hemoglobin veya nötrofil miktarı (ilaç prospektusu kontrol edilmeli), akut porfiriada, emzirmede, hiperbülurinemisi olan ve fototerapiden başka tedavi uygulanması gereken veya transaminaz düzeyleri yükselmiş yenidoğanlarda.

Yan Etkileri;

Anemi, tat alma bozukluğu, göğüs ağrısı, influenza benzeri sendrom, parastezi, nötropeni, konvulziyon, uyuklama, sersemlik, depresyon, zihinsel keskinlikte azalma, myopati, jinekomasti, idrar sıklığı, terleme, kaşınma, tırnaklarda, deri ve ağız mukozasında pigmentasyon.

Doz;

bkz. prospektüs

Zidovudin İçeren İlaçlar

Zidovudin İçeren Kombine İlaçlar