1ilaç

Mezoridazin

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Mezoridazin

 

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Mezoridazin İçeren İlaçlar