1ilaç

Klozapin (Clozapine)

 

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Klozapin

 

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Klozapin İçeren İlaçlar