1ilaç

Fenolftalein

 

 

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Fenolftalein İçeren İlaçlar