1ilaç

Akamprosat (Acamprosate)

 

Formüler > M.S.S > Madde Bağımlılığı Tedavisi > Alkol Bağımlılığı Tedavisi > Akamprosat

 

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Akamprosat İçeren İlaçlar