STAFİNE Pomad

Koçak Farma

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Diğer Antibiyotikler > Sodyum Fusidat

Etken Madde(ler):

Sodyum fusidat 2 %

Piyasa Şekilleri:

15 g'lık alüminyum tüp

Kullanım Şekli:

Lezyonlara günde 2-3 kez ve genellikle 7 gün süreyle uygulanır.

Endikasyonları:

Stafilokok, streptokok, propionibakterium aknes, korynbakterium minutissimum ve diğer duyarlı organizmaların oluşturduğu impetigo, enfekte yaralar, enfekte ekzema, follikülit, enfekte olan akne, abse, akne vulganis, paronişya, sikosis barbea, hidrozadenit ve eritrazmanın tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Fusidik asit ve tuzlarına karşı bilinen aşırı duyarlılık durumlarında kontrendikedir. Pseudomonas aeruginosa gibi duyarlı olmayan bakterilerin oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar:

Gözde irritasyona neden olabileceğinden göze kaçmamasına özen gösterilmelidir. Bütün diğer topikal olarak kullanılan antibiyotiklerde olduğu gibi; uzun süreli ve sık sık uygulama, kontakt duyarlılık riskini ve antibiyotiğe karşı direnç gelişimini artırabilir. Gebelerde ve emzirenlerde kullanımıyla ilgili yeterli bilgi yoktur. Ancak, yarar/zarar ilişkisi etraflıca değerlendirilmek koşuluyla kullanılmalıdır.

Yan Etkileri:

Etken maddeye karşı çok ender olarak cilt döküntüleri ve uygulamanın ardından hafif yanma ve irritasyon bildirilmiştir.