THİOSPA Merhem

Eczacıbaşı

Etken Madde(ler):

Tiyokolşikosid 0.25 %

Piyasa Şekilleri:

30 g'lık tüplerde.

Kullanım Şekli:

Günde 2-3 defa uygulanır.

Endikasyonları:

Tiyokolşikosid ağrılı kas spazmlarının semptomatik tedavisinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Tiyokolşikoside aşırı duyarlılığı olanlarda, adale hipotonisinde, gevşek paralizide kontrendikedir.

Uyarılar:

Deneysel çalışmalar, insanlar üzerindeki malformasyon etkisinin belirlenmesine yeterli değildir. anne sütüne geçtiği için, ilacın yarar/risk oranı dikkate alınarak kullanım konusunda karar verilir.

Yan Etkileri:

İntramüsküler uygulama sonrasında nadir olarak tansiyon düşmesi, geçici bilinç bulanıklığı veya eksitasyon bildirilmiştir. Topik uygulama sırasında, özellikle uzun süre kullanımda aşırı duyarlılık gelişebilir.

İlaç Etkileşimleri:

Benzer etkideki diğer ilaçlarla birlikte kullanıldığında dikkatli olunmalıdır.