SICCAPOS Göz Jeli

BİEM

Etken Madde(ler):

Karbomer 2 mg/g, Sorbitol 40 mg/g, Setrimid 0.1 mg/g

Piyasa Şekilleri:

10 g'lık alüminyum tüp

Kullanım Şekli:

Semptomların yoğunluk ve şiddetine göre, günde 3-5 kez ve bunlardan 1 kez uyumadan önce olmak koşuluyla, konjunktival kese içine akıtılır. Uygulama sayısı gerekli görüldüğünde artırılabilir. Göz jelinin uygulanması sırasında, deri ve göz yüzeyi ile jel temasından kaçınılmalıdır.

Endikasyonları:

Göz yaşı kuruluğunda kullanılır. Oküler nemlenme bozukluğu, keratitis sikka, katokonjunktivitis sikka, ekzoftalmi ve lagoftalmi gibi durumlarda endikedir.

Kontrendikasyonları:

Etken maddeye aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. 6 yaşından küçük çocuklarda, gebelerde ve süt veren annelerde dikkatle kullanılmalıdır. Kontakt lens varlığında kullanılmamalıdır.