Klindamisin ve Linkomisin (Clindamycin and lincomycin)

  Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Klindamisin ve Linkomisin