Risperidon (Risperidone)

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Risperidon

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Risperidon İçeren İlaçlar