Klorpromazin (Chlorpromazine)

Formüler > M.S.S > Psikozlar > Antipsikotik İlaçlar > Klorpromazin

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Klorpromazin İçeren İlaçlar