Klindamisin (clindamycin)

Formüler > Enfeksiyonlar > Antibakteriyel İlaçlar > Klindamisin ve Linkomisin > Klindamisin

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Klindamisin İçeren İlaçlar