Fenobarbital (Phenobarbital)

Formüler > M.S.S > Antiepileptikler > Epilepsinin Kontrolü > Fenobarbital

Endikasyonları;

Dikkatli olunması gereken durumlar;

Kontrendikasyonları;

Yan Etkileri;

Doz;

Fenobarbital İle Kombine İlaçlar

Fenobarbital İçeren İlaçlar